Công văn số 775/QLCL-CL2 ngày 04/5/2019 gửi Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, thành phố về kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số    
Cập nhật: 04/05/2019 10:19
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 775/QLCL-CL2 ngày 04/5/2019 gửi Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, thành phố về kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 696/QLCL-CL2 ngày 29/5/2020 hướng dẫn chuyên môn về ATTP - (29/05/2020 11:54) Công văn 578/QLCL-CL2 ngày 05/5/2020 v/v hướng dẫn thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP - (06/05/2020 09:39) Ban hành Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng... - (31/03/2020 05:25) Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông - (28/02/2020 03:26) Công văn số 2068/QLCL-TC ngày 08/11/2019 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị v/v khó khăn vướng mắc trong thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT - (26/11/2019 10:22) Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Yên - (03/10/2019 09:40) Công văn 1712/QLCL-CL2 ngày 20/9/2019 V/v hướng dẫn thực hiện thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh thú y - (23/09/2019 08:29) QĐ số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên vv ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ QL các CS SXKD NLTS không thuộc diện cấp giấy chứng nhận CS đủ điều kiện ATTP thuộc... - (18/09/2019 09:20) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định cơ quan thm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD... - (03/09/2019 08:57) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - (29/08/2019 01:31)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO