Công văn 658 /QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị v/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP    
Cập nhật: 12/04/2019 03:16
Xem lịch sử tin bài

Công văn 658 /QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị v/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP - (19/04/2019 09:42) Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa - (19/04/2019 09:11) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018 (LĨNH VỰC DO TỔNG CỤC THỦY SẢN TRẢ LỜI) - (12/04/2019 10:44) Công văn 627/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Bắc Kạn v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cơ sở chế biến nông sản - (10/04/2019 01:43) Công văn số 626/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Ngãi v/v một số vướng mắc trong triển khai thực hiện TT 38/2018/TT-BNNPTNT; TT 17/2018/TT-BNNPTNT - (10/04/2019 01:41) Văn bản số 167/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 - (08/04/2019 11:10) Công văn số 2290/BNN-QLCL ngày 03/4/2019 gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính v/v kinh phí thực hiện Chương trình MT Y tế - Dân số - (03/04/2019 02:26) Công văn 573/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Ninh Thuận v/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - (01/04/2019 02:24) BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/02/2019 - 01/03/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:13)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO