Công văn số 5814/ATTP-NĐTT của Cục an toàn thực phẩm hướng dẫn thực hiện công tác quản lý ATTP    
Cập nhật: 10/12/2018 09:37
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 5814/ATTP-NĐTT của Cục an toàn thực phẩm hướng dẫn thực hiện công tác quản lý ATTP

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP - (19/04/2019 09:42) Công văn 658 /QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị v/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP - (12/04/2019 03:16) Công văn 627/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Bắc Kạn v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cơ sở chế biến nông sản - (10/04/2019 01:43) Công văn số 626/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Ngãi v/v một số vướng mắc trong triển khai thực hiện TT 38/2018/TT-BNNPTNT; TT 17/2018/TT-BNNPTNT - (10/04/2019 01:41) Văn bản số 167/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 - (08/04/2019 11:10) Công văn số 2290/BNN-QLCL ngày 03/4/2019 gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính v/v kinh phí thực hiện Chương trình MT Y tế - Dân số - (03/04/2019 02:26) Công văn 573/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Ninh Thuận v/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - (01/04/2019 02:24) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27) công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm - (06/03/2019 03:00) Kế hoạch số 15/KH-SNN&PTNT ngày 28/02/2019 của SỞ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2019 - (05/03/2019 09:38)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO