Công văn số 5177/BNN-QLCL ngày 04/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Hiệp hội v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm    
Cập nhật: 05/08/2020 09:49
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 5177/BNN-QLCL ngày 04/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Hiệp hội v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 1214/QLCL-CL2 về việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - (03/09/2020 11:10) Công văn 5651/BNN-QLCL ngày 19/8/2020 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - (19/08/2020 03:57) Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về... - (23/07/2020 04:11) Công văn số 614/QLCL-CL2 ngày 14/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về trả lời kiến nghị của Sở NN&PTNT Bình Phước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và... - (13/07/2020 03:53) Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về đánh giá kết quả 03 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng - (13/07/2020 02:37) Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019 - (24/06/2020 02:31) Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp... - (23/06/2020 04:39) Công văn số 185/BQLATTP-VP ngày 15/6/2020 của Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh về thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy - (15/06/2020 03:33) Kế hoạch số 35/KH-SNN ngày 10/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 - (10/06/2020 03:08)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO