Công văn số 5177/BNN-QLCL ngày 04/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Hiệp hội v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm    
Cập nhật: 05/08/2020 09:49
Xem lịch sử tin bài

Công văn số 5177/BNN-QLCL ngày 04/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Hiệp hội v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO