Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng    
Cập nhật: 16/01/2019 02:31
Xem lịch sử tin bài

Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP - (19/04/2019 09:42) Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa - (19/04/2019 09:11) TRẢ LỜI CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018 (LĨNH VỰC DO TỔNG CỤC THỦY SẢN TRẢ LỜI) - (12/04/2019 10:44) Công văn 658 /QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị v/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP - (12/04/2019 03:16) Công văn 627/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Bắc Kạn v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cơ sở chế biến nông sản - (10/04/2019 01:43) Công văn số 626/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Ngãi v/v một số vướng mắc trong triển khai thực hiện TT 38/2018/TT-BNNPTNT; TT 17/2018/TT-BNNPTNT - (10/04/2019 01:41) Văn bản số 167/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 - (08/04/2019 11:10) Công văn số 2290/BNN-QLCL ngày 03/4/2019 gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính v/v kinh phí thực hiện Chương trình MT Y tế - Dân số - (03/04/2019 02:26) Công văn 573/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Ninh Thuận v/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - (01/04/2019 02:24) BẢN TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC TỪ NGÀY 23/02/2019 - 01/03/2019 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - (08/03/2019 03:13)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO