Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng    
Cập nhật: 16/01/2019 02:31
Xem lịch sử tin bài

Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng Công văn của Cục BVTV về việc trả lời chất kích thích sinh trưởng trên sầu riêng

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số Số: 1316 /QLCL-CL2 V/v hướng dẫn phân cấp công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - (29/07/2019 11:08) Công văn số: 4997 /BNN-QLCL V/v phân cấp thẩm định ATTP theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT - (29/07/2019 11:04) Quyết định số 2913/QĐ-BNN-QLCL ngày 26/7/2019 bãi bỏ Quyết định số 5136/QĐ-BNN-QLCL ngày 01/12/2014 về ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với NT2MV và sản phẩm NT2MV... - (29/07/2019 03:00) Thông báo số 1348/TB-QLCL ngày 24/7/2019 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản v/v thông báo tuyển dụng viên chức - (24/07/2019 10:38) Công văn số: 1316 /QLCL-CL2 V/v hướng dẫn phân cấp công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - (19/07/2019 02:39) Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - (16/07/2019 09:26) Công văn 1263/QLCL-CL2 ngày 12/7/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT - (15/07/2019 02:20) Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (04/07/2019 09:27) Công văn 4556/BNN-QLCL trả lời kiến nghị của địa phương đối với hoạt động của tàu cá, cảng cá - (01/07/2019 04:35) Công văn 1770/QLCL-CL2 ngày 28/6/2019 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 38 và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT - (28/06/2019 02:35)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO