Công văn 805/QLCL-TTPC Trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP    
Cập nhật: 27/08/2018 09:45
Xem lịch sử tin bài

Công văn 805/QLCL-TTPC Trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Công văn 805/QLCL-TTPC thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số Số: 1316 /QLCL-CL2 V/v hướng dẫn phân cấp công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - (29/07/2019 11:08) Công văn số: 4997 /BNN-QLCL V/v phân cấp thẩm định ATTP theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT - (29/07/2019 11:04) Quyết định số 2913/QĐ-BNN-QLCL ngày 26/7/2019 bãi bỏ Quyết định số 5136/QĐ-BNN-QLCL ngày 01/12/2014 về ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về an toàn thực phẩm đối với NT2MV và sản phẩm NT2MV... - (29/07/2019 03:00) Thông báo số 1348/TB-QLCL ngày 24/7/2019 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản v/v thông báo tuyển dụng viên chức - (24/07/2019 10:38) Công văn số: 1316 /QLCL-CL2 V/v hướng dẫn phân cấp công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - (19/07/2019 02:39) Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - (16/07/2019 09:26) Công văn 1263/QLCL-CL2 ngày 12/7/2019 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 38/TT-BNNPTNT và Thông tư 11/2018/TT-BNNPTNT - (15/07/2019 02:20) Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (04/07/2019 09:27) Công văn 4556/BNN-QLCL trả lời kiến nghị của địa phương đối với hoạt động của tàu cá, cảng cá - (01/07/2019 04:35) Công văn 1770/QLCL-CL2 ngày 28/6/2019 V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 38 và Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT - (28/06/2019 02:35)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO