Công văn 595/QLCL-CL1 ngày 11/5/2020 thông báo Trung Quốc đã bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu    
Cập nhật: 12/05/2020 08:28
Xem lịch sử tin bài

Công văn 595/QLCL-CL1 ngày 11/5/2020 thông báo Trung Quốc đã bổ sung nghêu 2 cồi sống vào Danh sách được phép nhập khẩu

Nội dung văn bản tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 1214/QLCL-CL2 về việc xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - (03/09/2020 11:10) Công văn 5651/BNN-QLCL ngày 19/8/2020 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - (19/08/2020 03:57) Công văn số 5177/BNN-QLCL ngày 04/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Hiệp hội v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm - (05/08/2020 09:49) Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về... - (23/07/2020 04:11) Công văn số 614/QLCL-CL2 ngày 14/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về trả lời kiến nghị của Sở NN&PTNT Bình Phước liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất lượng và... - (13/07/2020 03:53) Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về đánh giá kết quả 03 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng - (13/07/2020 02:37) Công văn số 1782/SNN-QLCL ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa -Vũng Tàu về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2019 - (24/06/2020 02:31) Báo cáo số 344/BC-SNN-KH ngày 23/6/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Kon Tum kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 14/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thúc đẩy phát triển công nghiệp... - (23/06/2020 04:39) Công văn số 185/BQLATTP-VP ngày 15/6/2020 của Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh về thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy - (15/06/2020 03:33) Kế hoạch số 35/KH-SNN ngày 10/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 - (10/06/2020 03:08)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO