Công văn 5651/BNN-QLCL ngày 19/8/2020 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản    
Cập nhật: 19/08/2020 03:57
Xem lịch sử tin bài

Công văn 5651/BNN-QLCL ngày 19/8/2020  gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu v/v phòng chống Covid-19 trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO