công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm    
Cập nhật: 06/03/2019 03:00
Xem lịch sử tin bài

công văn 350/QLCL-TTPC ngày 4/3/2019 gửi Cục an toàn thực phảm trả lời CC QLCL NLS&TS Trà Vinh về XLVPHC đối với phụ gia thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO