Công văn 285/QLCL-TTPC ngày 25/2/2018 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công bố TTHC    
Cập nhật: 25/02/2019 03:27
Xem lịch sử tin bài

Công văn 285/QLCL-TTPC ngày 25/2/2018 trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về công bố TTHC

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn 1393/ATTP-KN của Cục An toàn thực phẩm về việc cung cấp thông tin danh mục phụ gia thực phẩm - (16/05/2019 03:22) Công văn số 775/QLCL-CL2 ngày 04/5/2019 gửi Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, thành phố về kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số - (04/05/2019 10:19) Công văn 693/QLCL-CL2 v/v trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Lạng Sơn về xác nhận kiến thức ATTP - (19/04/2019 09:42) Công văn 658 /QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị v/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP - (12/04/2019 03:16) Công văn 627/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Bắc Kạn v/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cơ sở chế biến nông sản - (10/04/2019 01:43) Công văn số 626/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Ngãi v/v một số vướng mắc trong triển khai thực hiện TT 38/2018/TT-BNNPTNT; TT 17/2018/TT-BNNPTNT - (10/04/2019 01:41) Văn bản số 167/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 - (08/04/2019 11:10) Công văn số 2290/BNN-QLCL ngày 03/4/2019 gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính v/v kinh phí thực hiện Chương trình MT Y tế - Dân số - (03/04/2019 02:26) Công văn 573/QLCL-CL2 trả lời Chi cục QLCL NLS&TS Ninh Thuận v/v cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP - (01/04/2019 02:24) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thooings thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - (06/03/2019 10:27)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO