Công văn 2282/QLCL-CL2 ngày 31/10/2018 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản    
Cập nhật: 31/10/2018 04:15
Xem lịch sử tin bài

Công văn 2282/QLCL-CL2 ngày 31/10/2018 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác khảo sát của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản	Về việc cung cấp thông tin được chứng nhận tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn hữu cơ (Organic) trong sản xuất thực phẩm, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP, ISO22000, FSSC22000..,)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO