Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng)    
Cập nhật: 06/11/2019 09:32
Xem lịch sử tin bài

Công văn 2035/QLCL-CL2 Thông báo vè lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng) Công văn 2035/QLCL-CL2 về lớp tập huân về truyền thông nguy cơ (Tổ chức tại Đà Nẵng). Địa điểm tổ chức: Khách sạn Saigontourane Địa chỉ: 05 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO