công văn 1690/QLCL-CL2 ngày 21/8/2018 về việc tập huấn triển khai xác nhận chuỗi, quảng bá và truy xuất sản phẩm chuỗi    
Cập nhật: 23/08/2018 11:03
Xem lịch sử tin bài

công văn 1690/QLCL-CL2 ngày 21/8/2018 về việc tập huấn triển khai xác nhận chuỗi, quảng bá  và truy xuất sản phẩm chuỗi công văn 1690/QLCL-CL2 ngày 21/8/2018 về việc tập huấn triển khai xác nhận chuỗi, quảng bá và truy xuất sản phẩm chuỗi

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO