Liên kết - tiện ích
Quyết định số 668/QĐ-SNN&PTNT ngày 02/12/2016 vv phân công và phối họp trong hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định số 668/QĐ-SNN&PTNT ngày 02/12/2016 vv phân công và phối họp trong hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh NLTS đủ điều kiện...
Cập nhật: 03:59 - 20/12/2016

Kế hoạch số 3065/KH-UBND ngày 18/5/2016 hành động Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch số 3065/KH-UBND ngày 18/5/2016 hành động Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cập nhật: 03:08 - 25/05/2016

 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cập nhật: 03:41 - 13/04/2016

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
Cập nhật: 03:05 - 13/04/2016

Quyết định quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc
Cập nhật: 03:02 - 13/04/2016

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Cập nhật: 04:04 - 05/04/2016

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúcvề việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO