Liên kết - tiện ích
Công văn số 230/UBND-KTN ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kiểm soát  đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Công văn số 230/UBND-KTN ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh trước, trong, sau Tết Nguyên...
Cập nhật: 04:58 - 22/01/2018

Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 03:55 - 12/09/2016

Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 ban hành quy định việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 ban hành quy định việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 03:44 - 02/08/2016

Quyết định số 150/QĐ-QĐ-SNN&PTNT ngày 12/4/2016 phân công thực hiện Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 150/QĐ-QĐ-SNN&PTNT ngày 12/4/2016 phân công thực hiện Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 11:09 - 21/04/2016

Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 03:36 - 21/04/2016

Quyết định số 128/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/3/2016 phân công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và thanh tra, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP Quyết định số 128/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/3/2016 phân công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và thanh tra, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP
Cập nhật: 04:10 - 15/04/2016

Quyết định số 128/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/3/2016 phân công nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và thanh tra, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATVSTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATVSTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 10:56 - 13/04/2016

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN và ATVSTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cập nhật: 09:31 - 07/04/2016

Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 387/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về phân công nhiệm vụ kiểm tra cơ sở sản xuất,...


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO