Liên kết - tiện ích
Quyết định số 19/2018/QĐ_UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 19/2018/QĐ_UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 02:47 - 25/06/2018

Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đoàn giám sát của Tổng liên đoàn lao động VN về thực hiện pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đoàn giám sát của Tổng liên đoàn lao động VN về thực hiện pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố
Cập nhật: 02:31 - 13/02/2018

Kế hoạch 151/KH-BQLATTP ngày 02/02/2018 của Ban Quản lý ATTP thành phố HCM đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 Kế hoạch 151/KH-BQLATTP ngày 02/02/2018 của Ban Quản lý ATTP thành phố HCM đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018
Cập nhật: 02:18 - 13/02/2018

Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 6727/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP tại thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 04:43 - 12/01/2018

Quyết định phân công công việc của Lãnh đạo Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh Quyết định phân công công việc của Lãnh đạo Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 04:31 - 10/10/2017

Ngày 01/9/2017 Trưởng Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-BQLATTP về việc phân công công việc của Lãnh đạo Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt Quyết định số 2893/QĐ-UBND Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 10:45 - 19/06/2017

Ngày 05/6/2017 UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2893/QĐ-UBND về việc Phê duyệt "Đề án thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017 Kế hoạch số 13/KH-BCĐLNVSATTP ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phồ Hồ Chí Minh về bảo đảm ATTP năm 2017
Cập nhật: 04:29 - 21/03/2017

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 02:50 - 13/03/2017

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 09:41 - 15/02/2017

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
Cập nhật: 02:05 - 14/02/2017


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO