Liên kết - tiện ích
 Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định cơ quan thm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD không thuộc diện cấp giấy chứng nhận Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định cơ quan thm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý các cơ sở SXKD...
Cập nhật: 08:57 - 03/09/2019

Kế hoạch số 2870/KH-UBND-HND-HLHPN ngày 06/7/2018 thực hiện Chương trình phối hợp Kế hoạch số 2870/KH-UBND-HND-HLHPN ngày 06/7/2018 thực hiện Chương trình phối hợp "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020"...
Cập nhật: 09:13 - 13/07/2018

Kế hoạch số 47/KH-SNNPTNT ngày 23/9/2016 vv triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Kế hoạch số 47/KH-SNNPTNT ngày 23/9/2016 vv triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cập nhật: 01:37 - 30/09/2016

Quyết định số 18/2016/QĐ_UBND ngày 29/7/2016 vv quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLT đủ điều kiện ATTP; cơ quan quản lý CS sản xuất nông lâm thủy sản ban đầu Hậu Giang Quyết định số 18/2016/QĐ_UBND ngày 29/7/2016 vv quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLT đủ điều kiện ATTP; cơ quan quản lý CS...
Cập nhật: 04:17 - 09/08/2016

Kế hoạch số 27/KH-SNNPTNT ngày 20/5/2016 kiểm tra cơ sở SXKD VTNN và kiểm tra, chững nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP tỉnh Hậu Giang năm 2016 Kế hoạch số 27/KH-SNNPTNT ngày 20/5/2016 kiểm tra cơ sở SXKD VTNN và kiểm tra, chững nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP tỉnh Hậu Giang năm 2016
Cập nhật: 02:44 - 26/05/2016

Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cập nhật: 10:22 - 31/03/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO