Liên kết - tiện ích
Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ
Cập nhật: 04:19 - 30/09/2020

Cv 1364/QLCL-VP góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC của Bộ

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020 Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020
Cập nhật: 08:47 - 11/09/2020

Cv 1260/QLCL-VP triển khai khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến năm 2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020 Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020
Cập nhật: 10:23 - 09/09/2020

Báo cáo số 1241/QLCL-VP ngày 9/9/2020 kết quả công tác cải cách hành chính quí III-2020

CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ NNPTNT CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ...
Cập nhật: 10:06 - 04/09/2020

CV 1219/QLCL-VP ngày 04/9/2020 gửi các đơn vị trong hệ thống Cục v/v triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ...

Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Ukraina Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Ukraina
Cập nhật: 03:22 - 24/08/2020

Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020 Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật: 04:27 - 20/07/2020

Cv 4798/BNN-TCCB về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020 Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020
Cập nhật: 02:43 - 30/06/2020

Báo cáo số 4407/BC-BNN-TCCB ngày 30/6/2020 tổng kết Chương trình CCHC của Bộ 2011-2020

Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật: 01:57 - 22/06/2020

Báo cáo số 4190/BC-BNN-PC ngày 22/6/2020 tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Cập nhật: 08:27 - 16/06/2020

Báo cáo số 777/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020 Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020
Cập nhật: 08:15 - 16/06/2020

Báo cáo số 784/QLCL-KH ngày 16/6/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 35 quí II-2020


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO