Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ    
Cập nhật: 15/08/2017 11:58
Xem lịch sử tin bài

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ Ngày 15/8/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ban hành chương trình kiểm soát cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/9/2017

Theo quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ, để tiếp tục được xuất khẩu cá bộ Siluriformes (cá da trơn) vào Hoa Kỳ sau thời gian chuyển tiếp (đến hết 31/8/2017), cơ quanthẩm quyền nước xuất khẩu phải cung cấp cho Cơ quan Kiểm tra và An toàn thựcphẩm Hoa Kỳ (FSIS) đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm với Hoa Kỳ cùng với việc trả lời Bản câu hỏi đánh giá tương đương (SRT). Tuy nhiên, qua rà soát, các quyđịnh hiện hành của Việt Nam chưa hoàn toàn tương đương với quy định của Hoa Kỳ, như: chưa có quy định cụ thể về điều kiện vận chuyển cá từ cơ sở nuôi về cơ sở giết mổ/chế biến; chưa có quy định về việc kiểm tra viên của cơ quan thẩm quyền giám sát liên tục tại giết mổ/chế biến (với tần suất ít nhất 1 lần/ca sản xuất), các quy định cụ thể về ghi nhãn, về kiểm tra cấp chứng thư cho lô hàng cá da trơn xuất khẩu sang HoaKỳ…

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) đã xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình nêu trên. Chương trình đã tổng hợp,dẫn chiếu đầy đủ các quy định của Việt Nam và bổ sung một số quy định phục vu cho việc đánh giá tương đương của Hoa Kỳ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho cơ quan quản lý và cơ sở nuôi, chế biến cá da trơn (trong đó có cá tra, basa,lăng, trê…) xuất khẩu sang Hoa Kỳ để áp dụng, thực hiện nhằm đảm bảo tính tương đương với các quy định của thị trường này.

Các nội dung, quy định củaChương trình cũng sẽ được dẫn chiếu đưa vào bản SRT kèm theo các hồ sơ, tàiliệu liên quan đang được NAFIQAD khẩn trương hoàn thiện, chuyển dịch sang tiếng Anh và dự kiến sẽ gửi cho FSIS trước ngày 20/8/2017.

Download QĐ 3379/BNN-QLCL ngày 15/8/2017

PCL1

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hoa Kỳ đã đánh giá xong phần trả lời bộ câu hỏi đánh giá tương đương (SRT) của Việt Nam - (07/03/2018 10:06) Truyền thông đợt cao điểm năm vệ sinh An toàn thực phẩm (cập nhật đến 22.02.2018) - (22/02/2018 11:13) Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam - (07/02/2018 08:45) Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (05/02/2018 09:01) Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP (cập nhật 05/02/2018) - (05/02/2018 03:26) Công văn số 1187/BNN-QLCL ngày 01/2/2018 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương - (01/02/2018 08:51) Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (01/02/2018 04:56) Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 - (23/01/2018 01:58) Về việc triển khai Chương trình phối hợp 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN - (09/01/2018 01:24) Các khóa đào tạo của Hoa Kỳ về quy định trong Chương trình thanh tra cá da trơn - (08/01/2018 09:10)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO