BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019    
Cập nhật: 26/12/2018 09:17
Xem lịch sử tin bài

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2019

Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 10086/BNN-QLCL về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019 gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Xin xem văn bản 10086/BNN-QLCLtại đây:

Xem Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP tại đây:

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO