Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng hợp nhất Chi cục Quản lý chất lượng NLTS về Chi Cục ATVSTP thuộc Sở Y tế    
Cập nhật: 11/02/2020 09:52
Xem lịch sử tin bài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng hợp nhất Chi cục Quản lý chất lượng NLTS  về Chi Cục ATVSTP thuộc Sở Y tế Ngày 22/1/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 650/BNN-QLCL đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2019 về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế công chức, số lượng người làm việc, nhân sự từ một số đơn vị trong đó có Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau,

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 22/01/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn 650/BNN-QLCL gửi UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ:

- Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ Trung ương tới địa phương. Trong thực tế, hệ thống đã phát huy rất hiệu quả trong việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Việc giải thể Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và đưa các chức năng nhiệm vụ của đơn vị này về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tại Cà Mau không phù hợp với quy định tại Điều 63 Luật An toàn thực phẩm và Điều 38 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sẽ gây khó khăn cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật để kiểm soát, đảm bảo chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trong tình hình mới với nhiều thách thức: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, yêu cầu khắt khe của thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản…

- Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 22/QĐ-UBND nói trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT không nhận được văn bản của UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến, góp ý cho dự thảo.

Với những lý do nêu trên, thực hiện quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND, tổ chức tham vấn với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện.

Download công văn 650/BNN-QLCL tại đây.

Phòng TTPC.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hội nghị triển khai Chỉ thị 17/CT-TTg và sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - (10/07/2020 09:43) Giấy mời và Tài liệu Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 - (25/06/2020 04:24) Quyết định số 1801/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... - (22/05/2020 10:54) Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới - (19/05/2020 08:44) Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng sáp nhập Chi cục QLCL NLS&TS về Chi cục VSATTP Cà Mau - (19/05/2020 08:25) Công văn số 2202/BNN-QLCL ngày 26/3/2020 của Bộ NN&PTNT về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/ câu hỏi của cơ quan địa phương - (26/03/2020 10:32) Truyền thông và quảng bá nông sản an toàn (cập nhật đến 09.3.2020) - (09/03/2020 11:13) Công văn 8735/BNN-QLCL ngày 21/11/2019 về việc tăng cường phát triển chuỗi cung cấp nông lâm thủy sản an toàn - (13/02/2020 08:36) Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (Văn bản số 746/BNN-VP ngày 04/2/2020) - (04/02/2020 03:54)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO