Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc    
Cập nhật: 29/08/2017 04:31
Xem lịch sử tin bài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/8/2017 về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc Căn cứ yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc về việc kiểm soát tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu vào Úc, ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc

Xem Quyết định tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO