Liên kết - tiện ích
Công văn số 2107/BNN-QLCL ngày 27/3/2019 báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số  13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Công văn số 2107/BNN-QLCL ngày 27/3/2019 báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
Cập nhật: 11:09 - 27/03/2019

Công văn số 2107/BNN-QLCL ngày 27/3/2019 báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

CV 8481/BNN-QLCL ngày 30.10.2018 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 90 CV 8481/BNN-QLCL ngày 30.10.2018 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 90
Cập nhật: 04:15 - 30/10/2018

CV số 7174/BC-VPCP báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng CP về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong quý II năm 2018 và đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị CV số 7174/BC-VPCP báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng CP về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong quý II năm 2018 và đánh giá 2...
Cập nhật: 03:53 - 14/08/2018

Ngày 04/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 9352/BNN-QLCL về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2 Ngày 04/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 9352/BNN-QLCL về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2
Cập nhật: 08:01 - 04/11/2016

về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2

Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
Cập nhật: 11:10 - 30/05/2016

Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016 Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016
Cập nhật: 02:36 - 27/04/2016

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ
Cập nhật: 03:25 - 28/03/2016

Báo cáo tình hình thực thi pháp luật  về VSATTP Báo cáo tình hình thực thi pháp luật về VSATTP
Cập nhật: 11:01 - 16/03/2016

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 10:28 - 15/03/2016

Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội  Xuân 2016 Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016
Cập nhật: 11:22 - 09/03/2016


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO