Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC    
Cập nhật: 12/08/2019 10:32
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO