Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2016    
Cập nhật: 09/03/2016 03:01
Xem lịch sử tin bài

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2016

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2016, chi tiết tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Công văn số 2107/BNN-QLCL ngày 27/3/2019 báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm - (27/03/2019 11:09) CV 8481/BNN-QLCL ngày 30.10.2018 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 90 - (30/10/2018 04:15) CV số 7174/BC-VPCP báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng CP về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong quý II năm 2018 và đánh giá 2... - (14/08/2018 03:53) Ngày 04/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 9352/BNN-QLCL về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2 - (04/11/2016 08:01) Dự thảo báo cáo chuẩn bị cho Hội thảo hưởng ứng ngày Môi trường thế giới - (30/05/2016 11:10) Báo cáo Kết quả công tác tháng 4 và trọng tâm công tác tháng 5 năm 2016 - (27/04/2016 02:36) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ - (28/03/2016 03:25) Báo cáo tình hình thực thi pháp luật về VSATTP - (16/03/2016 11:01) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế chính sách và pháp luật phục vụ tái cơ cấu ngành NN, gắn với xây dựng nông thôn mới - (15/03/2016 10:28) Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016 - (09/03/2016 11:22)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO