Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website
CHI TIẾT VĂN BẢN

Quyết định ban hành mẫu biên bản kiểm tra, hướng dẫn phương pháp kiêm tra, hướng dẫn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản

94/QĐ-QLCL

13/03/2009

NAFIQAD

Quyết định

Chất lượng, ATVS thực phẩm thủy sản
Tệp đính kèm:
CÁC VĂN BẢN KHÁC:
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: