Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1348/QLCL-CL2 22/05/2015
V/v tăng cường kiểm soát ATTP sản phẩm gạo trên thị trường
 Tải về
1329/BC-QLCL 21/05/2015
Báo cáo kết quả kiểm tra tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2015
 Tải về
1276 /QLCL-TTPC 15/05/2015
Báo cáo kết quả rà soát TTHC theo quyết định 367/QĐ-BNN-PC
 Tải về
1258/QLCL-CL2 15/05/2015
Thực hiện Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
 Tải về
1126/QLCL-CL2 12/05/2015
V/v kiểm tra điều kiện ATTP cơ sở ngừng hoạt động sản xuất
 Tải về
1627 08/05/2015
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hồ Chí Minh
 Tải về
1162/QLCL-CL2 05/05/2015
V/v: công bố hợp quy và cách ghi nhãn phụ hàng hóa thực phẩm
 Tải về
1147/QLCL-VP 27/04/2015
Hoàn thiện hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Cục 2015
 Tải về
1113/QLCL-CL2 25/04/2015
V/v hoạt động xông hơi khử trùng gạo
 Tải về
1120/QLCL-CL2 25/04/2015
V/v thông tin về hàng hóa mang sự kiện biến đổi gen nhập khẩu vào Hàn Quốc
 Tải về
1064/QLCL-CL2 20/04/2015
V/v hướng dẫn tổ chức tập huấn xác nhận kiến thức ATTP
 Tải về
1041/QLCL-TTPC 17/04/2015
Rà soát, thống kê TTHC theo Quyết định 367 gửi Cục Chăn nuôi
 Tải về
1039/QLCL-TTPC 17/04/2015
Rà soát, thống kê TTHC theo quyết định 367 gửi Tổng cục THủy sản
 Tải về
1046/QLCL-TTPC 16/04/2015
Rà soát, thống kê,đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC (gửi Vụ Phap chế)
 Tải về
993/QLCL-VP 13/04/2015
V/v triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm
 Tải về
988/QLCL-VP 10/04/2015
Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII
 Tải về
23 /TBNB-TTPC 08/04/2015
Thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát ngày 02/4/2015
 Tải về
941 /QLCL-TTPC 08/04/2015
Tham gia cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa XHCNVN”
 Tải về
23/TB-MTTW-BTT 06/04/2015
TBKL của Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về triển khai Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 -2020
 Tải về
902/QLCL-TTPC 03/04/2015
thống kê danh mục thủ tục hành chính gửi Tổng cục Thủy sản
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: