Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1626/QLCL-CL1 29/08/2014
VPSS dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu và bổ sung doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào LB Nga và LM Hải quan
 Tải về
1616/QLCL-CL2 28/08/2014
về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất chế biến chè
 Tải về
1613/QLCL-CL1 28/08/2014
quy định ghi nhãn phương pháp khai thác thủy sản của Hội đồng Châu Âu
 Tải về
1589/QLCL-CL2 26/08/2014
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoach pháp điển của Bộ NN&PTNT
 Tải về
1573/QLCL-CL2 25/08/2014
V/v xác định và xử lý vi phạm cơ sở sơ chế rau quả tươi
 Tải về
1560/QLCL-TTPC 21/08/2014
Ra soat danh muc cam dau tu, kinh doanh va kinh doanhco dieu kien
 Tải về
1561//QLCL-TTPC 21/08/2014
Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2014
 Tải về
6755/TB-BNN-VP 21/08/2014
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 7 năm 2014
 Tải về
1554/QLCL-CL2 21/08/2014
V/v xin ý kiến kiểm tra chỉ tiêu ATTP đối với sản phẩm gạo
 Tải về
1551/QLCL-CL2 21/08/2014
V/v dự trù kinh phí phân tích mẫu gạo
 Tải về
1557/QLCL-CL2 21/08/2014
V/v đăng ký quảng cáo thực phẩm
 Tải về
1537/QLCL-CL2 19/08/2014
V/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ các cơ sở SXKD sản phẩm nông lâm thủy sản hoạt động không thương xuyên
 Tải về
24/2014/TT-BNNPTNT 19/08/2014
Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
 Tải về
1534/QLCL-CL2 19/08/2014
Về việc kiểm soát ATTP sản phẩm gạo
 Tải về
1507/QLCL-CL2 14/08/2014
Trả lời hồ sơ TT25 của Đan Mạch
 Tải về
1492 /QLCL-KH 13/08/2014
báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp với tỉnh Quảng Ninh
 Tải về
1494/QLCL-CL2 13/08/2014
Về việc thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT
 Tải về
296/QĐ-QLCL 13/08/2014
Thành lập Hội đồng cơ sở thẩm định tài liệu, giáo trình bài giảng CMNV quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
 Tải về
1497 /QLCL-CL2 13/08/2014
V/v tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra điều kiện và giảng viên quản lý chất lượng ATTP
 Tải về
295/QĐ-QLCL 12/08/2014
QĐ phân công công tác đối với Lãnh đạo Cục
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: