Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
2856/QLCL-CL2 17/12/2014
thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN
 Tải về
2850/QLCL-CL2 16/12/2014
V/v nhập khẩu mặt hàng keo
 Tải về
510/QĐ-QLCL 16/12/2014
QĐ giao nhiêm vụ kiêm nhiệm
 Tải về
2835/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu bã sẵn từ Việt Nam
 Tải về
2830/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v tham dự hội nghị
 Tải về
2836/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v thông tin về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
 Tải về
2804/QLCL-CL1 11/12/2014
V/v Chứng thư lô hàng thuỷ sản XK thuỷ sản vào LB Nga
 Tải về
2817/QLCL-CL1 11/12/2014
V/v Bổ sung hồ sơ đăng ký kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP (DL267)
 Tải về
2799/QLCL-CL2 11/12/2014
V/v kế hoạch tổ chức Hội nghị giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN
 Tải về
Số 2816/QLCL-CL1 11/12/2014
Cập nhập danh sách 02 cơ sở sản xuất thuỷ sản của Đài Loan vào danh sách các doanh nghiệp được phép XK vào Việt Nam
 Tải về
2795/BC- QLCL 10/12/2014
báo cáo công tác thanh tra, PCTN, KNTC 2014 - KH 2015
 Tải về
2791/QLCL-TTPC 10/12/2014
Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014
 Tải về
2793/BC-QLCL 10/12/2014
báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL về lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản
 Tải về
505/QĐ-QLCL 09/12/2014
QĐ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp
 Tải về
2757/QLCL-CL1 08/12/2014
lô hàng cá tra XK vào LB Nga bị cảnh báo nhiễm VSV
 Tải về
1754/QLCL-CL1 08/12/2014
thống kê hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP đợt 2
 Tải về
2761/QLCL-CL2 08/12/2014
V/v kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất hai ngành hàng trở lên
 Tải về
2717/QLCL-CL2 04/12/2014
V/v: nhập khẩu mặt hàng malt
 Tải về
2716/QLCL-CL2 04/12/2014
V/v: nhập khẩu mặt hàng keo
 Tải về
2715/QLCl-CL2 04/12/2014
V/v thống nhất nội dung và kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: