Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1796/QLCL-CL2 19/09/2014
Cung cấp hồ sơ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 Tải về
1809/QLCL-CL2 19/09/2014
Cấp chứng thư xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật sang EU
 Tải về
1777/QLCL-CL2 18/09/2014
V/v cấp giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo học viên hoàn thành khóa học kiểm tra điều kiện sản xuất.
 Tải về
1779/QLCL-CL2 18/09/2014
Trả lời hồ sơ của Đức theo TT25
 Tải về
1778/QLCL-CL2 18/09/2014
Trả lời hồ sơ của Ấn Độ theo TT25
 Tải về
1769/QLCL-TTPC 17/09/2014
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành năm 2014
 Tải về
1771/QLCL-VP 17/09/2014
Khảo sát thông tin lập Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
 Tải về
1752 /QLCL-CL2 16/09/2014
Về việc kết quả điều tr, xác minh phan ánh của Báo chi
 Tải về
1761/QLCL-TTPC 16/09/2014
Các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 Tải về
1753/QLCL-Cl2 16/09/2014
Trả lời hồ sơ của Italia theo TT25
 Tải về
1767/QLCL-VP 16/09/2014
Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo Tiếng Anh tại Niu-Di-Lan
 Tải về
1734/QLCL-TTPC 12/09/2014
Báo cáo công tác tình hình theo dõi thi hành pháp luật
 Tải về
1716/QLCL-CL2 10/09/2014
Về việctăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới
 Tải về
1714/QLCL-CL2 09/09/2014
Về việc đăng ký đào tạo
 Tải về
1697/QLCL-Cl2 06/09/2014
Góp ý dự thảo Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
 Tải về
1654/QLCL-CL1 04/09/2014
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi
 Tải về
373/QĐ-QLCL 03/09/2014
Nội quy tiếp công dân
 Tải về
1626/QLCL-CL1 29/08/2014
VPSS dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu và bổ sung doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào LB Nga và LM Hải quan
 Tải về
1616/QLCL-CL2 28/08/2014
V/v: cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất, chế biến chè
 Tải về
1616/QLCL-CL2 28/08/2014
về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở sản xuất chế biến chè
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: