Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
2268/BNN-QLCL 19/03/2015
Về việc triển khai giám sát thực thi pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
 Tải về
726/QLCL-TTPC 19/03/2015
Rà soát nhóm TTHC, quy định có liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu
 Tải về
728/QLCL-TTPC 19/03/2015
Đề cương triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015
 Tải về
710/QLCL-TTPC 18/03/2015
Hướng dẫn nội dung báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
 Tải về
111/QĐ-QLCL 18/03/2015
Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015
 Tải về
692/QLCL-CL2 17/03/2015
Thống nhất quy định lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng VSATTP
 Tải về
700/QLCL-TTPC 17/03/2015
Triển khai tổ chức góp ý dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi
 Tải về
699/QLCL-TTPC 17/03/2015
Rà soát, thống kê nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến phân phối, xuất khẩu
 Tải về
656/QLCL-CL2 12/03/2015
V/v chứng nhận hữu cơ và đào tạo thanh tra viên theo tiêu chuẩn Châu Âu trong khuôn khổ dự án HTKT do ADB tài trợ
 Tải về
655/BC-QLCL 12/03/2015
Báo cáo phòng chống tham nhũng Qúy I.2015
 Tải về
2125/BNN-QLCL 12/03/2015
Triển khai các nội dung của Ban Điều phối chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn
 Tải về
629 /QLCL-CL2 11/03/2015
V/v góp ý Danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 Tải về
619/QLCL-TTPC 10/03/2015
Rà soát văn bản về đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013
 Tải về
570/QLCL-CL2 04/03/2015
Về việc triển khai giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN
 Tải về
565/QLCL-CL2 04/03/2015
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT
 Tải về
1672/BNN-XD 25/02/2015
Thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 Tải về
511/QLCL-CL2 14/02/2015
Tờ trình v/v ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT
 Tải về
619/QĐ-BNN-QLCL 14/02/2015
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội
 Tải về
620/QĐ-BNN-QLCL 14/02/2015
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều phối Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Thành phố Hà Nội
 Tải về
76/QĐ-QLCL 12/02/2015
Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 của Cục
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: