Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
2860/QLCL-CL2 26/09/2014
góp ý dự thảo Thông tư liên tịch
 Tải về
1866/QLCL-CL2 26/09/2014
Về việc cung cấp thông tin
 Tải về
1860/QLCL-CL2 26/09/2014
Về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch
 Tải về
7674/CT-BNN-TC 24/09/2014
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
 Tải về
1829/QLCL-TTPC 23/09/2014
Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
 Tải về
1816/QLCL-VP 22/09/2014
Đề xuất danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
 Tải về
1815/QLCL-DA 22/09/2014
TT đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số 9, 14, 17, 18, 19 - Dự án đầu tư XDCT Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 - Đà Nẵng
 Tải về
1796/QLCL-CL2 19/09/2014
Cung cấp hồ sơ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 Tải về
1803/BC-QLCL 19/09/2014
Báo cáo phòng chống tham nhũng Quý III.2014
 Tải về
1809/QLCL-CL2 19/09/2014
Cấp chứng thư xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật sang EU
 Tải về
402/QĐ-QLCL 19/09/2014
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện di dời và cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cho Trung tâm Chất lượng nông lâm Thủy sản vùng 4
 Tải về
1777/QLCL-CL2 18/09/2014
V/v cấp giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo học viên hoàn thành khóa học kiểm tra điều kiện sản xuất.
 Tải về
1779/QLCL-CL2 18/09/2014
Trả lời hồ sơ của Đức theo TT25
 Tải về
1778/QLCL-CL2 18/09/2014
Trả lời hồ sơ của Ấn Độ theo TT25
 Tải về
1769/QLCL-TTPC 17/09/2014
Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành năm 2014
 Tải về
1771/QLCL-VP 17/09/2014
Khảo sát thông tin lập Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV
 Tải về
1761/QLCL-TTPC 16/09/2014
Các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 Tải về
1753/QLCL-Cl2 16/09/2014
Trả lời hồ sơ của Italia theo TT25
 Tải về
1752/QLCL-CL2 16/09/2014
Về việc kết quả điều tra, xác minh phản ánh của Báo chí
 Tải về
1767/QLCL-VP 16/09/2014
Cử cán bộ tham gia khóa đào tạo Tiếng Anh tại Niu-Di-Lan
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: