Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1737//QLCL-TTPC 30/06/2015
Góp ý báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị
 Tải về
1376/QĐ-UBND 26/06/2015
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định Quy định phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP
 Tải về
1719/QLCL-CL2 26/06/2015
về việc giải quyết vướng mắc trong việc thông quan gỗ nhập khẩu
 Tải về
1720/QLCL-CL2 26/06/2015
về việc giải quyết vướng mắc trong việc thông quan gỗ nhập khẩu
 Tải về
1697/QLCL-CL2 25/06/2015
V/v cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
 Tải về
251/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm Phó Chánh VP Cục
 Tải về
254/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TTV3
 Tải về
257/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính, Kế toán - TTV5
 Tải về
255/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TTV5
 Tải về
256/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp - TTV5
 Tải về
258/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm nghiệm hóa học -TTV5
 Tải về
248/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm Chánh VP
 Tải về
249/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm lại Trưởng phòng QLCL nông lâm sản
 Tải về
252/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ giao kiêm nhiệm Phụ trách Phòng QLCL thủy sản
 Tải về
1661/QLCL-VP 23/06/2015
Đề xuất KH tuyển dụng công chức 2015
 Tải về
250/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp
 Tải về
253/QĐ-QLCL 23/06/2015
QĐ bổ nhiệm lại Kế toán trưởng TTV2
 Tải về
1625/QLCL-VP 19/06/2015
Làm việc với Chi cục Đà Nẵng, Quảng Nam
 Tải về
228/QĐ-QLCL 18/06/2015
QĐ phân công công tác Lãnh đạo Cục
 Tải về
1521/QLCL-TTPC 08/06/2015
góp ý dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: