Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
178/QLCL-TTPC 21/01/2015
Đơn giản hóa TTHC dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP
 Tải về
21/QĐ-QLCL 16/01/2015
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng
 Tải về
143/QLCL-CL2 16/01/2015
Thẩm định dự thảo Thông tư
 Tải về
118/QLCL-TTPC 15/01/2015
báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC
 Tải về
106/QLCL-CL2 14/01/2015
V/v: nhập khẩu mặt hàng viên đậu nành
 Tải về
198/BNN-QLCL 09/01/2015
Tăng cường bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết và mùa lễ hội
 Tải về
14 /QLCL-CL2 07/01/2015
Xuất khẩu bã sắn (mì) vào Trung Quốc
 Tải về
3035/QLCL-CL2 29/12/2014
Ban hành thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
 Tải về
2987/QLCL-TTPC 26/12/2014
báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát TTHC năm 2014, KH KsTTHC 2015 của Cục
 Tải về
2965/QLCL-Cl1 25/12/2014
Đoàn liên ngành kiểm tra lượng hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP
 Tải về
2956/QLCL-Cl1 24/12/2014
xác nhận lượng hàng tồn chưa đáp ứng Nghị định 36/2014/NĐ-CP
 Tải về
2878/QLCL-CL2 18/12/2014
V/v báo cáo tham luận tại Hội nghị
 Tải về
2856/QLCL-CL2 17/12/2014
thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN
 Tải về
2841/QLCL-VP 16/12/2014
Hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, Tết năm 2015
 Tải về
2850/QLCL-CL2 16/12/2014
V/v nhập khẩu mặt hàng keo
 Tải về
510/QĐ-QLCL 16/12/2014
QĐ giao nhiêm vụ kiêm nhiệm
 Tải về
2835/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu bã sẵn từ Việt Nam
 Tải về
2830/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v tham dự hội nghị
 Tải về
2836/QLCL-CL2 15/12/2014
V/v thông tin về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
 Tải về
2804/QLCL-CL1 11/12/2014
V/v Chứng thư lô hàng thuỷ sản XK thuỷ sản vào LB Nga
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: