Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
648/QLCL-CL2 18/04/2014
Về việc bố trí làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
647/QLCL-CL2 18/04/2014
Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
646/QLCL-CL2 18/04/2014
V/v: cử cán bộ tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
640/QLCL-CL2 17/04/2014
Về việc tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
624/QLCL-CL2 15/04/2014
Về việc góp ý Thông tư quy định MRLs đối với thuốc BVTV
 Tải về
623/QLCL-CL2 15/04/2014
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/NĐ-CP
 Tải về
591/QLCL-CL2 10/04/2014
Về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh rau
 Tải về
588/QLCL-CL2 10/04/2014
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch
 Tải về
587/QLCL-KN 10/04/2014
Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích
 Tải về
13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT 09/04/2014
Thông tư liên tịch quy định hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
 Tải về
582 /QLCL-KH 08/04/2014
báo cáo tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Chất lượng NLTS
 Tải về
574/QLCL-TTPC 08/04/2014
báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL
 Tải về
548/QLCL-CL2 04/04/2014
Góp ý Danh mục đề tài ưu tiên thực hiện năm 2014 thuộc Chương trình KHCN xây dựng nông thôn mới
 Tải về
670/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014
Ngày 04/4/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
 Tải về
558/QLCLC-TTPC 04/04/2014
báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị
 Tải về
557/QLCL-CL2 04/04/2014
Về việc nhập khẩu hạt hướng dương từ Cộng hòa Liên Bang Nga
 Tải về
536 /QLCL-TTPC 03/04/2014
thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP” năm 2014
 Tải về
545/QLCL-CL1 03/04/2014
rà soát, tổng hợp Danh sách đăng ký xuất khẩu thủy sản vào LB Nga và Liên minh Hải quan
 Tải về
517/QLCL-CL2 01/04/2014
Về việc phân tích nguy cơ dịch hại trên trái cây măng cụt Việt Nam xuất khẩu sang Trung quốc
 Tải về
499/QLCL-CL1 27/03/2014
góp ý dự thảo Quyết định kiểm soát CL, ATTP và an toàn dịch bệnh TS XK vào Liên minh Hải quan
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: