Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
1332/QLCL-CL2 23/07/2014
Về việc đăng tải dự thảo Thông tư để xin ý kiến
 Tải về
1333/QLCL-DA2 23/07/2014
V/v ho so thiet ke co so he thong cap, thoat khi va thong gio phong thi nghiem
 Tải về
262/QĐ-QLCL 21/07/2014
Điều động nhân lực
 Tải về
1318/QLCL-CL2 21/07/2014
Về việc tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP
 Tải về
1314/QLCL-VP 21/07/2014
Xin ý kiến thẩm định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Cục
 Tải về
1295/QLCL-CL2 18/07/2014
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
 Tải về
1292/QLCL-TTPC 17/07/2014
Cv trả lời Chi cuc QLCLNLS&TS Quảng Ninh về biểu mẫu biên bản, quyết định dùng trong XPVPHC
 Tải về
1279/QLCL-CL2 16/07/2014
Về việc cung cấp thông tin
 Tải về
259/QLCL-TTPC 15/07/2014
Quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
 Tải về
1257/QLCL-CL2 15/07/2014
Về việc phân công trách nhiệm quản lý thực hiện Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT
 Tải về
1258/QLCL-VP 15/07/2014
Công tác cán bộ
 Tải về
5591/CT-BNN-PC 15/07/2014
Chị thị về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các yêu cầu không phù hợp đối với giấy tờ, văn bản khi quy định, thực hiện TTHC trong Bộ NN&PTNT
 Tải về
1272/QLCL-DA4 15/07/2014
V/v báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
 Tải về
1252/QLCL-DA2 14/07/2014
V/v triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải
 Tải về
1240 /BC-QLCL-KH 11/07/2014
BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN Từ 7/7 đến ngày 11/7/2014
 Tải về
1241 /QLCL-CL2 11/07/2014
Tờ trình về việc ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 Tải về
5496 /BNN-QLCL 10/07/2014
triển khai ý kiến kết luận của PTT CP Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP
 Tải về
1219/QLCL-CL2 09/07/2014
Trả lời hồ sơ theo TT25 của Malayxia
 Tải về
1226/QLCL-Cl2 09/07/2014
Trả lời hồ sở theo TT25 của Hàn Quốc
 Tải về
1217/QLCL-CL2 09/07/2014
Về việc báo cáo tham luận về kiểm dịch tại Hội nghị sơ kết
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: