Tìm kiếm văn bản
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(04-37714197)
Email: thanhtra.nafi@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?
   Liên kết website

Cơ sở dữ liệu văn bản

Lĩnh vực

    

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
699/QLCL-KH 24/04/2014
chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tải về
679/QLCL-CL2 23/04/2014
Về việc xin ý kiến một số vấn đề có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng ATTP
 Tải về
166/QĐ-QLCL 23/04/2014
Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo sửa đổi thay thế Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT
 Tải về
677/QLCL-CL2 23/04/2014
Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT
 Tải về
674/QLCL-TTPC 22/04/2014
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
 Tải về
162/QĐ-QLCL 21/04/2014
Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ
 Tải về
648/QLCL-CL2 18/04/2014
Về việc bố trí làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT
 Tải về
647/QLCL-CL2 18/04/2014
Về việc cử cán bộ tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
646/QLCL-CL2 18/04/2014
V/v: cử cán bộ tham gia Đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
640 /QLCL-CL2 17/04/2014
Về việc tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
640/QLCL-CL2 17/04/2014
Về việc tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra triển khai Thông tư 14 tại địa phương
 Tải về
624/QLCL-CL2 15/04/2014
Về việc góp ý Thông tư quy định MRLs đối với thuốc BVTV
 Tải về
623/QLCL-CL2 15/04/2014
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/NĐ-CP
 Tải về
591/QLCL-CL2 10/04/2014
Về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh rau
 Tải về
588/QLCL-CL2 10/04/2014
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch
 Tải về
587/QLCL-KN 10/04/2014
Lộ trình chuyển đổi kỹ thuật phân tích
 Tải về
13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT 09/04/2014
Thông tư liên tịch quy định hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
 Tải về
582 /QLCL-KH 08/04/2014
báo cáo tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Chất lượng NLTS
 Tải về
582/QLCL-KH 08/04/2014
báo cáo tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Chất lượng NLTS
 Tải về
574/QLCL-TTPC 08/04/2014
báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: