Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản (ký tháng 12/2016, có hiệu lực từ 09/3/2017)
Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm...
Được sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và NFQS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về...
Cập nhật: 12:00 - 05/01/2017
Liên kết đối tác

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO