Tin mới 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 10318 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong SX, XK thủy sản
Văn bản mới
Tài liệu phổ biến
Quy định thị trường
Kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra
Cải cách hành chính
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: